Predaj medu - Všeobecné informácie

včelaVitajte na stránkach Predaj medu. Volám sa Ladislav Vámoš S včelárením sa zaoberám od roku 1988. Za tieto roky som nabral nespočetne veľa skúseností a v súčastnosti včelárim na profesionálnej úrovni. Chovu včiel sa aktívne venujem na dvoch stálych stanovištiach v katastri obcí Bušince a Muľa, počtom 120 včelstiev. Znáškové pomery medu sú dobré, za posledných 5 rokov dosahujem priemerný medný výnos 35 kg na včelstvo. Som stálym členom Slovenského zväzu včelárov.

Cieľom mojej prezentácie na internete je predaj medu, ako aj publikácia materiálov týkajúcej sa mojej práce s včelami v elektornickej podobe.

Všeobecne o včelárstve

Včelárenie je jedným z najstarších častí ľudskej činnosti. Človeku naskôr prinášalo včelie produkty, akými boli med a vosk, pozdejšie sa začalo využívať aj priaznivých účinkov ďalších produktov, tj. materinskej kašičky, včelieho jedu. Pre svoje antibakteriálne účinky našiel uplatnenie aj propolis.

S postupom intenzity využívania pôdy k poľnohospodárskym účelom získavalo včelárstvo význam aj pri opeľovaní rastlín. Včely sa však podieľajú aj na udržaní rovnováhy v prírode a tým aj na ochrane životného prostredia.

Včelstvo - včela medonosná

včela Včela medonosná žije v početných spoločenstvách - včelstvách. Včelstvo je z hľadiska sociologického rodina, tvorená matkou a jej potomkami - robotnice a trúdy. Spoločne žijú pohromade najmenej dve generácie včiel a je medzi nimi aktívna súčinnosť. Žiadna medosnosná včela nemôže žiť dlhšiu dobu sama, je odkázaná na pomoc svojich družiek.

Včela medonosná je jeden z mála druhov hmyzu, ktoré sa podarilo človekovi domestifikovať. Poskytuje med a vosk a navyše opeľuje kvety ovocných stromov a krov, zeleniny, poľných plodín a iných rastlín.

Kto je kráľovná?

Vývin kráľovnej - matky je asi o týždeň kratší ako vývoj robotníc a samcov. Bunky kráľovien sú osobitne veľké. Larva, ktorá sa vyliahne z vajíčka v materskej bunke, sa po celý čas kŕmi osobitne výživnou "materskou kašičkou".

Matka včela sa pári len raz a je oplodnená na celý život. Počas života môže klásť až 2000 vajíčok denne a zvyčajne žije 3 až 5 rokov. Robotnice žijú v rušnom období zberu nektáru len niekoľko týždňov, ale v zime sa dožijú aj 6 mesiacov.

Podľa čoho sa včely orientujú?

Včely medonosné sa vedia medzi sebou dorozumievať o hojnosti potravy, o smere, kde zdroj potravy leží, a o jeho vzdialenosti od úľa. Smer potravy určujú včely podľa polohy slnka. Včely sa chovajú hlavne kvôli medu, hoci oveľa dôležitejšiu úlohu zohrávajú tým, že opeľujú rastliny. Odhaduje sa, že asi 85 % všetkých ovocných stromov a zeleniny opeľuje hmyz, a to najmä včela medonosná.

Čo je kolónia?

V jednej kolónii žije až 80 000 jedincov. Podobne ako spoločenstvá iných sociálne žijúcich druhov hmyzu máva aj včelia kolónia tri kasty: robotnice, samce (trúdy) a kráľovnú (samičku-matku). V prírode sa zvyčajne stretávame len s robotnicami, ktoré predstavujú väčšinu včelej kolónie. Samce sú väčšie i zavalitejšie ako robotnice a vyskytujú sa zvyčajne len začiatkom leta. Včelia matka je podstatne väčšia ako robotnice, ale je štíhlejšia ako samce.

včelia kolónia

Nová kolónia vzniká inakšie ako nové kolónie iných spoločencky žijúcich druhov hmyzu. Stará kráľovná opustí úľ a s ňou odletí veľký počet robotníc (roj, rojenie). Novovyliehnutej kráľovnej ostane zvyšná časť pôvodnej včelej kolónie Roj, skladajúci sa zo starej kráľovnej a robotníc, usadí sa najčastejšie na konári alebo na inom mieste v určitej vzdialenosti od úľa so starou včeľou kolóniou. Hliadka roja vyhľadá potom nový domov, zvyčajne to býva dutý strom. Len čo si roj zvolil nové miesto, usadí sa v ňom a robotnice začnú stavať plásty na uskladnenie zásob potravy a na odchov nových jedincov.

včely

Čo je to plást?

Plást je z vosku a produkujú ho mladšie robotnice. Máva dva rady buniek otvorených na protiľahlých stranách. Robotnice robia bunky dvojakých rozmerov. Bunky pre larvy a na uskladňovanie medu. Menšie bunky slúžia na uskladňovanie medu a väčšie sú určené pre larvy budúcich samcov. Aj v týchto bunkách ukladajú robotnice najprv zásoby medu. Kráľovná - matka položí po jednom vajíčku na dno každej bunky určenej pre potomstvo. Z neoplodnených sa vyvinú samce a z oplodnených robotnice. Larvy sa liahnu z vajíčok a vyrastú za týždeň. Robotnice potom zatvoria bunky voskovými viečkami. V bunkách sa larvy zakuklia a dospelé včely sa vyliahnu asi o 10-15 dní.